top of page
Wave

O NAS

"Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej" jest czasopismem fachowym założonym w roku 2013 r.

przez dr Bogumiłę Celer.

Periodyk adresowany jest głównie do bibliotekarzy

z Kalisza i dawnego województwa kaliskiego. Pismo otwarte jest także dla osób z innych regionów, którzy chcą podzielić się swoim badaniami, doświadczeniem pracy...

 BLIŻEJ  BIBLIOTEKI

 

 

 

Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej
 
Wydawca: PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
bottom of page